Welkom

In ons dagelijks werk merken we dat bij organisatieontwikkeling steeds dezelfde dilemma’s, dezelfde processen en dezelfde krachten aan het werk zijn. Krachten die bevorderend, maar soms ook heel belemmerend kunnen zijn.

De afgelopen jaren ontmoetten we vele soort- en lotgenoten, waar we  ervaringen mee deelden. Dat leverde een beeld op van mensen die:

• zoeken naar nieuwe wegen en oplossingen

• met passie hun vakmanschap willen etaleren

• met plezier betekenisvol werk willen doen

• hun verantwoordelijkheid willen nemen

• samen willen werken met gelijkgestemden

Zij stimuleerden ons om in 2010 Stichting ‘De Brink’ op te richten.