Verdiepend leren

Een traject met impact 

 • Er bestaat een groeiend urgentiebesef in het onderwijs. Niet zomaar vernieuwen om te vernieuwen, maar gericht investeren om de leerwinst van alle kinderen te vergroten, vanuit het besef dat het huidige onderwijssysteem onvoldoende aansluit bij de nieuwsgierigheid en interesses van kinderen. Verdiepend leren leert u anders kijken naar ontwikkelbehoeften als basis voor impact. 
 • Pedagogiek en didactiek gaan hand in hand. Wat zijn beproefde aanpakken? Wat is effectief in welke context. Verdiepend leren scherpt uw kijk op eigentijds effectief onderwijskundig leiderschap. 
 • Informatie is alom tegenwoordig. Wat is nog relevante kennis? Welke keuzes maakt uw school in aanpak en aanbod? Verdiepend leren geeft focus en leert u scherpe keuzes maken in het curriculum. 
 • Schoolontwikkeling en professionele ontwikkeling van medewerkers gaan hand in hand. Verdiepend leren bouwt aan een lerende en op ontwikkeling gerichte teamcultuur en leert je slimmer verantwoorden. 
 • Leren is niet het exclusieve domein van onderwijs. Een optimale ontwikkeldag van een kind kan veel rijker vorm gegeven worden. Verdiepend leren laat u opnieuw nadenken over de maatschappelijke opdracht van onderwijs en nieuwe vormen van samenwerking.  

Verdiepend leren raakt alle lagen van het systeem: van kinderen tot bestuur en is niet te vergelijken met eerdere onderwijsinnovaties. Bouwen aan een toekomstbewust curriculum vraagt niet alleen aandacht voor de basisvakken, ook het verwerven van nieuwe leef- en leervaardigheden (6C’s) is een opgave voor het onderwijs. Verdiepend leren is een manier van diepgaand, blijvend en beklijvend (team)leren. 

Ons aanbod

Werken aan een leercultuur die energie, creativiteit, nieuwsgierigheid, verbeeldingskracht en innovatie losmaakt

 1. We starten met een Inspirerende studiedag of tweedaagse waarin we samen een analyse maken van uw huidige situatie en uw mogelijkheden en wensen m.b.t. Verdiepend leren verkennen.
 2. Daarna voeren we een basistraject Verdiepend Leren uit dat bestaat uit zes bijeenkomsten. Het traject is gecertificeerd maatwerk, geen standaard-aanpak of -programma*.
 3. Aansluitend bestaat altijd de mogelijkheid om verdere verdieping, of updates te organiseren en te begeleiden. Ook dit is maatwerk.

*Optioneel kunnen parallelle sessies met het team en/of de ontwikkelgroep worden uitgevoerd.

Wat aan bod komt

 1. De Bedoeling van Verdiepend Leren voor jouw school (opbrengst voor jouw context) wordt geduid.
 2. Welke vragen t.a.v. Verdiepend Leren zijn voor jouw context relevant?
 3. Hoe is jullie visie op Verdiepend Leren zichtbaar in de klas/in jouw school?
 4. Onderwijzen of leren? De gezamenlijke visie op Verdiepend Leren nader uitgewerkt.
 5. Verdiepend Leren is anders omgaan met ongelijkheid.
  1. Nieuwe ontwikkelbehoeften van kinderen geduid
  1. Het pedagogisch basisconcept van de school versterkt
  1. De benodigde didactische bagage van het personeel herijkt
 6. Van de Basis op Orde naar Verdiepend Leren van nieuwe leef- en leervaardigheden (6 C’s)
 7. Het nieuwe Verdiepende Leerontwerp (‘the skinny’) verder uitgewerkt met kinderen en collega’s. 
 8. De Verdiepende Leerontwerpen worden gedeeld; wat heeft impact in jouw context? Hoe ga je verder bouwen en sjouwen?
 9. Schoolontwikkeling en je ideeën over de ‘next step’ van Verdiepend Leren. Transformeren van ontwerp naar actie: hoe wordt het merkbaar en werkbaar en brengt het de school zichtbaar verder?

Voor wie

Verdiepend Leren wordt aangeboden aan scholen en schoolbesturen in PO en VO. Scholen kunnen deelnemen met (tenminste) drie deelnemers: de schoolleider en twee ‘veranderaars’. In het verlengde van de bijeenkomsten gaan de deelnemers tussentijds op hun school met het team aan de slag met Verdiepend Leren op een thema dat dit jaar toch al op de agenda staat.

Meer weten

Verdiepend leren is een aanpak die is ontwikkeld in op basis van het gedachtegoed van o.a.  Michael Fullan & Joanne Quinn, Santiago Gallardo Rincon en John Hattie. Voor de Nederlandse context stemmen we onze aanpak af met OMJS en NPDL.

Voor meer informatie verwijzen we u naar www.Stichtingdebrink.nl of neem contact op met  

Johan Spitteler (06 44654321)