Bestuur

Berend Redder, Johan Spitteler, Jan Heijmans en Reinoud Buijs hebben in 2010 Stichting ‘De Brink’ opgericht. Vier mensen met passie voor leiderschap, onderwijs, diepteleren en duurzame organisatieontwikkeling.
Berend Redder

Berend heeft ervaring opgedaan in de zakelijke dienstverlening, onderwijs, overheid en internationalisering. Sectoren waarin medewerkers in belangrijke mate bepalend zijn voor de kwaliteit van de dienstverlening. Hij is in genoemde sectoren doorgegroeid naar eindverantwoordelijke directiefuncties in middelgrote organisaties. Hij heeft ervaring als directeur, directeur-bestuurder, toezichthouder, interim-manager, trainer en consultant.

Johan Spitteler

Johan Spitteler is o.a. als opleider verbonden aan de Leiderschapsacademie van het Centrum voor Nascholing. Hij heeft jarenlange ervaring in het adviseren en begeleiden van scholen en besturen op het gebied van duurzame organisatieverandering, van leiderschap en organisatieontwikkeling. Regelmatig onderzoekt (en ondersteunt) Johan scholen die ‘in zwaar weer’ verkeren. Hij geeft bij besturen vorm aan kwaliteitstrajecten, verzorgt trainingen en biedt coaching. Johan is gecertificeerd trainer in duurzame organisatieontwikkeling. Hij houdt het graag praktisch vanuit het motto: ‘niets is zo praktisch als een goede theorie.’

Jan Heijmans

Jan Heijmans is dwarsdenker, veranderaar en optimist. Hij begint vaak waar anderen het even niet meer weten. De rode draad in zijn werk en leven: mensen in beweging zetten Door alle lagen van een organisatie in de actie te krijgen en een duidelijke focus te kiezen, weet hij verbinding en samenwerking tot stand te brengen. Zo ontstaan meet-, merk- en werkbare resultaten, waar iedereen trots op is. Jan kan bogen op ruime lesgevende, leidinggevende en bestuurlijke ervaring in het onderwijs en de educatieve infrastructuur. Zijn specialismen: onderwijsinnovatie en leiderschap.

 

Reinoud Buijs

Reinoud heeft een brede ervaring in het onderwijs; als docent, teamleider en zorgcoördinator in het Voortgezet Onderwijs. In het Primair Onderwijs was hij directeur van een school voor speciaal onderwijs. Reinoud houdt zich bezig met het opleiden van zowel aankomende- als ervaren directeuren in het mastertraject Integraal Leiderschap.

Als adviseur ondersteunt hij teams en besturen bij duurzame organisatieontwikkeling. Hij maakt daarbij gebruik van succesvolle aanpakken uit andere landen. Kennis uit onderzoek, de theorie en praktijk worden gekoppeld aan de situatie van de school.