Studiereis Toronto Ontario

Namens onze partners Michael Fullan en Joanne Quinn nodigen we u uit om deel te nemen aan onze studiereis van 10 tot en met 18 november 2017. Deze studiereis staat in het teken staan van het verbeteren van leerprestaties door het ontwikkelen van leiderschap, het creëren van duurzame onderwijsontwikkeling en het investeren in het welbevinden van kinderen. Er is voortdurend aandacht voor het vergroten van de kwaliteit van het onderwijs Daarbij lag het accent de laatste jaren sterk op het verbeteren van taal- en rekenopbrengsten, het versterken van een lerende cultuur en het gebruik van data. Zowel in Ontario als in Nederland verschuift het accent nu weer wat meer richting pedagogiek. Tijdens de studiereis wordt constant gependeld tussen de Nederlandse onderwijsagenda, uw eigen praktijk, kennis van veranderprocessen, het gedachtegoed van onder meer Michael Fullan en de praktijk in Ontario.

Tijdens de week zijn wij gast van de York Region en de Toronto District School Board die ons uitnodigen om op alle lagen van het onderwijssysteem van Ontario (vanaf ministerieel niveau tot in het hart van het primaire proces in de klas) gesprekken te voeren, ervaringen te delen en resultaten te bediscussiëren. De bedoeling van de studiereis is in internationaal en nationaal gezelschap vanuit verschillende systeemlagen bestaande kennis te delen én samen nieuwe kennis te creëren die kan leiden tot innovatieve interventies in uw eigen werksituatie. De inhoud van het reisprogramma wordt zoveel samengesteld op basis van de leerbehoeften en wensen van de deelnemers. Daarnaast zal aan het eind van de reisweek het congresprogramma van The Quest for Increased Student Achievement and Well-Being u zeker interesseren. Jaarlijks staan een aantal wereldwijd bekende sprekers op de buhne.

Vanuit Nederland nemen we een brede vertegenwoordiging van intern begeleiders, leraren, schoolleiders, bovenschools managers, bestuurders en beleidsmakers uit de sectoren PO-VO-MBO-HBO. We stellen de groep met potentiële deelnemers zorgvuldig samen in verband met een zo groot mogelijk persoonlijk leereffect.

Inmiddels heeft zich al weer een grote groep aangemeld voor deze reis. Meldt u zich dus snel aan.

Aanvullende info is te vinden in deze uitnodiging.