Op maat studiereis

Stichting De Brink heeft vanuit de internationaliseringservaringen en haar uitgebreide netwerk met partnerorganisaties contacten over de hele wereld.

We weten waar zich interessante ontwikkelingen voordoen en zijn graag bereid om met u na te denken over een op maat studiereis.

In Europa hebben we o.a. zeer goede contacten in Engeland, Schotland, Finland, Zweden, België en Slovenië.

Wereldwijd kunt u o.a. bij ons aankloppen vanwege onze contacten in Thailand, Nepal, Australië, Nieuw Zeeland, Ontario of de VS.

Maatwerkreizen starten altijd met een oriënterend intakegesprek.