Missie

Mensen die elkaar treffen op De Brink, zijn bewogen en bevlogen mensen met een sterk ontwikkeld moreel kompas.

Zij willen dat alle kinderen:
–    gezond, veilig en met plezier op kunnen groeien
–    hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen
–    uitgebalanceerde kritische mensen worden
–    goed voorbereid zijn op hun toekomst
–    hun steentje bijdragen aan een duurzame samenleving en een betere wereld

Stichting ‘De Brink’ vormt een onafhankelijke verbindingsplek voor iedereen die:
–    een bijdrage levert  aan het maatschappelijk bewustzijn dat leiderschap en duurzame organisatie ontwikkeling van vitaal belang zijn voor een betere wereld morgen;
–    de resultaten en het plezier in hun organisatie verbeteren door leiderschap en duurzame organisatie ontwikkeling.

Stichting De Brink werkt aan deze doelen door het verzorgen van workshops, trainingen, lezingen, seminars, ontmoetingen en studiereizen, het ontwikkelen van instrumentarium en het verzorgen van publicaties.