Wie we zijn

Reinoud Buijs, Jan Heijmans, Berend Redder en Johan Spitteler hebben in 2010 Stichting ‘De Brink’ opgericht.

Vier mensen met een passie voor leiderschap, onderwijs en duurzame organisatieontwikkeling.


Johan Spitteler

Sinds jaar en dag geeft Johan les aan de opleidingen voor schoolleider. Dat is hij naast advies- en consultancywerk altijd blijven doen, in verbinding met de praktijk van alledag. Hij kan bogen op lange ervaring als leraar, schoolleider, interim-directeur en adviseur. Vaak geeft hij gastcolleges.

Johan houdt van praktisch én theoretisch. Hij houdt ook van simpel. De dagelijkse praktijk is altijd leidend. Uiteindelijk hoeft er maar één vraag te worden beantwoord: ‘Wat worden de aan ons toevertrouwde leerlingen er wijzer van?’   

Van zijn hand verschenen inmiddels diverse publicaties, recent nog ‘De Basis in Orde in een notendop’, over het zorgen voor duurzame basiskwaliteit in scholen.

Eén van de vele cursisten schrijft lovend: ‘Het mooiste vind ik dat het heel echt, geloofwaardig en ‘eenvoudig’ overkomt. Johan is iemand die zegt wat hij doet en doet wat hij zegt. 

Jan Heijmans (Website)

Is een dwarsdenker. Waar anderen het even niet meer weten, begint hij. De rode draad in zijn werk en leven: mensen in beweging krijgen. Door alle lagen van een organisatie te motiveren tot actie en een duidelijke focus te kiezen, weet hij verbinding en samenwerking tot stand te brengen. Hieruit ontstaan meet-, merk- en werkbare resultaten.

Hij kan bogen op ruime les-, leidinggevende en bestuurlijke ervaring in verschillende onderwijssectoren en werkte ook vele jaren in de educatieve infrastructuur. Hij is specialist op het gebied van leiderschap, toekomstdenken en onderwijsinnovatie. 

Zijn motto: Waar een wil is, is een omweg

Reinoud Buijs

Reinoud heeft een brede ervaring in het onderwijs; als docent, teamleider en zorgcoördinator in het Voortgezet Onderwijs. In het Primair Onderwijs was hij directeur van een school voor speciaal onderwijs. Reinoud houdt zich bezig met het opleiden van zowel aankomende- als ervaren directeuren in de leiderschapsacademie van NSO-CNA

Als adviseur ondersteunt hij teams en besturen bij duurzame organisatieontwikkeling. Hij maakt daarbij gebruik van succesvolle aanpakken uit andere landen. Kennis uit onderzoek, de theorie en praktijk worden gekoppeld aan de situatie van de school. 

Zijn motto: Betekenis geven aan de praktijk vanuit de theorie en andersom is van belang voor gezamenlijke focus. Wat niet besproken wordt en er wel is kan in de weg gaan zitten …