De Brink stopt ermee

De afgelopen jaren hebben we met veel plezier met vele collega’s samengewerkt aan vele vormen van ‘duurzame organisatie ontwikkeling’ (DO2). Dat is nooit af….

O.a. door de corona crisis merken we dat er minder belangstelling is voor De Brink activiteiten. Als founding fathers van De Brink vinden we 2021 dan ook een goed moment om onze blik en activiteiten te gaan verleggen. We blijven allen actief in en om het onderwijs, maar niet meer als Stichting De Brink. Bent u geïnteresseerd in samenwerking met een van ons, zoek dan even persoonlijk contact bijvoorbeeld via LinkedIn

We wensen u alle goeds voor 2021 en de toekomst ….

(Deze site gaat 31 januari 2021 uit de lucht)

Onderwijsboek van het jaar

De basis op orde van Johan Spitteler is genomineerd als onderwijsboek van het jaar 2019.

Op de meeste scholen wordt hard gewerkt. Toch is niet overal ‘de basis op orde’. Met die basis bedoelen we het fundament waarmee de kwaliteit van de school – onder alle omstandigheden – zichtbaar wordt gemaakt. De kwaliteitsbouwstenen en proceselementen van ‘de basis op orde’ stellen scholen in staat om flexibel in te spelen op de veranderende omstandigheden. Tegelijk is dit het fundament dat scholen op het spoor zet van toekomstgericht werken.

In dit boek gaat het niet alleen over onderwijskwaliteit en -verbetering. Het gaat om meer. Zo gaat het ook over leiderschap bij kwaliteitsontwikkeling, over collegiale samenwerking en (her)ontwerpen van leren. ‘De basis op orde’ kan vooral ingezet worden bij verbetertrajecten, maar ook bij wensgedreven schoolontwikkeling. 

Vind je dat Johan deze prijs verdient? Breng dan hier je stem uit >>>